Latest Past Events

Samfunnsvitenskapelig forskning på antibiotikaresistens i Norge og Sverige – seminar

Seminarrom 9. etasje SV-bygget Fosswinckelsgate 6, Bergen

Onsdag 8.november 2023 vil forskere fra SV-fakultetet sammen med kollegaer fra Haukeland Universitetssykehus ha seminar om forskning på antibiotikaresistens i Norge og Sverige. Dette er et åpent seminar, der alle som er interesserte i forsking på antibiotikaresistens og holdninger, i et samfunnsvitenskapelig perspektiv er velkomne til 9. etasje ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, Fosswinckelsgate 6. Tillit i Read More