Vestnorsk senter for antimikrobiell resistens (CAMRIA – Combatting Anti-Microbial Resistance with Interdisciplinary Approaches) er et tverrfaglig forskningssenter som samler flere partnere, inkludert faste vitenskapelige ansatte, postdoktorer og stipendiater, samt klinisk ansatte fra de to sykehusene. De jobber sammen i ett forskningsmiljø mot et felles mål – å adressere det presserende behovet for å bekjempe antimikrobiell resistens (AMR). Senteret startet opp i mai 2022 og er finansiert gjennom Trond Mohn stiftelse, sammen med bidrag fra Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssjukehus og Stavanger Universitetssjukehus.

CAMRIA utnytter et unikt sett med tverrfaglige tilnærminger, og samler verdensledende ekspertise innen klinisk mikrobiologi, mikrobiell genomikk, bioinformatikk, matematikk, samfunnsvitenskap og klinisk medisin. Senterets overordnede mål er å bruke disse tverrfaglige tilnærmingene for å svare på hovedutfordringene for antibiotikaresistens.

Gjennom Trond Mohn stiftelsen finansierer senteret tre hovedprosjekter - MARGIN, HyperEvol, Media og antibiotikasistens. De prosjektene representerer ulike fagfelt og vil sammen forventes å gi et helhetlig bilde av hva som kan gjøres for å hemme spredningen av AMR.

CAMRIA-prosjekter

Media og antibiotikaresistens

logo_Helse_Stavanger_norsk_positiv_Windows
TMS_farge_rgb
logo-transparent
HUS2