Nyheter

Samfunnsvitenskapelig forskning på antibiotikaresistens i Norge og Sverige

Onsdag 8.november vil forskere fra SV-fakultetet sammen med kollegaer fra Haukeland Universitetssykehus ha seminar om forskning på antibiotikaresistens i Norge og Sverige. Dette er et åpent seminar, der alle som er interesserte i forsking på antibiotikaresistens og holdninger, i et samfunnsvitenskapelig perspektiv er velkomne til 9. etasje ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, Fosswinckelsgate 6. Tillit i en Read More

Vellykket seminar i regi av Randi Jacobsen Bertelsen

Som annonsert på nettsiden vår tidligere, var CAMRIA engasjert i å organisere et svært relevant seminar med fokus på “Antimicrobial resistance surveillance in environmental and human samples”. Arrangementet fant sted 21. september 2023. Hovedarrangøren av arrangementet – CAMRIA-forsker Randi Jacobsen Bertelsen inviterte en rekke eksperter innen ulike aspekter av antimikrobiell resistensforskning, som representerte både norske og Read More

Arrangement med fokus på “Antimicrobial resistance surveillance in environmental and human samples”

21. september 2023 arrangerer CAMRIA-forsker og leder av MARGIN-prosjektet – Randi Jacobsen Bertelsen et arrangement med tittelen “Antimicrobial resistance surveillance in environmental and human samples”. Flere internasjonale foredragsholdere vil samles på seminaret for å  diskutere problemet med antimikrobiell resistens med fokus på ulike perspektiver, inkludert antimikrobiell resistens i One Health Context, humant tarmantibiotikaresistom, overvåking av Read More

CAMRIA-samling 2023

22.-23. mai 2023 holdt CAMRIA sitt andre lunsj-til-lunsj-seminar. Etter fjorårets vellykkede arrangement i Bekkjarvik, møttes i år CAMRIA-forskere, Scientific Advisory Board-medlemmer og internasjonale samarbeidspartnere i Solstrand. Fokus for arrangementet var todelt. Først diskuterte vi de pågående prosjektene finansiert av senteret, samt med deres fremgang og perspektiver for å samarbeide på tvers av dem. Deretter undersøkte Read More

Iain Johnston med Meltzerprisen!

Professor Iain Johnston (Matematisk institutt, Universitetet i Bergen) og lederen av CAMRIA-finansierte HyperEvol-prosjektet har blitt tildelt Meltzerprisen for unge forskere 2023. Iain ble nominert til prisen for å hedre arbeidet hans som kombinerer matematiske, statistiske og eksperimentelle tilnærminger for å lære mer om den biologiske verden. Denne tilnærmingen har gitt ny kunnskap rundt spørsmål med Read More

Vil du bli med på CAMRIA-teamet som stipendiat?

Ny stilling knyttet til CAMRIA er tilgjengelig. Hvis du er interessert i å starte ph.d.-programmet og bli en del av prosjektet «Risiko kommunikasjon og – forståelse knyttet til antibiotikaresistens blant folk flest og helsearbeidere – nødvendig kunnskap for utvikling av nye planer og intervensjoner», les stillingsutlysningen. Stillingen er tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet Read More

Hybridseminar om aspekter ved antibiotikabehandling hos barn

CAMRIA arrangerte i samarbeid med Nasjonalt kompetansetjeneste  for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) et hybridseminar om aspekter ved antibiotikabehandling hos barn. Seminaret ble ledet av Per Espen Akselsen og hadde ca 35 deltakere. Dr. Sanjay Patel fra Southampton Children’s Hospital, Storbritannia, delte sin erfaring og forklarte hvordan implementering av standardiserte infeksjonsforløp inkludert antibiotikastyring hadde sikret forsvarlig Read More

Video fra paneldiskusjonen om dokumentaren «The Invisible Extinction»

Som annonsert på vår nettside i oktober var CAMRIA engasjert i å organisere en paneldiskusjon rundt dokumentaren «The Invisible Extinction», vist på Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) 2022: https://camria.w.uib.no/2022/10/13/the-invisible-extintion-film-screening-and-following-panel-dicussion-at-biff/ Nå er videoopptaket fra arrangementet tilgjengelig online: Panelsamtale BIFF 2022: The Invisible Extinction on Vimeo Se videoen for å lære mer om den gjensidige avhengigheten mellom mennesker Read More

Nytt forskningsprosjekt med finansiering fra NordForsk

Vi har fått tildeling fra utlysningen “Societal Security and Antimicrobial Resistance” fra NordForsk Nordic Societal Security Programme | NordForsk. Prosjektet har tittel “Tracking of Antimicrobial Resistant Genes in Environmental reservoirs in the Nordic Countries” med akronym TARGEt. Randi J Bertelsen vil være PI for prosjektet som skal gjøres i samarbeid med partnere fra flere nordiske Read More

“The invisible extintion” – filmvisning og etterfølgende paneldiskusjon på BIFF

“The invisible extintion” – filmvisning og etterfølgende paneldiskusjon på BIFF Bergen Internasjonale Filmfestival 2022 finner sted 19.-27. oktober i år. En av filmene som vil bli presentert under festivalen er «The invisible extinction» – en dokumentar som ser på en potensiell fremtidig stor helsekrise knyttet til utryddelsen av bakteriemangfold. Historisk og biologisk har sunne bakterier Read More