CAMRIAs mål

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av de største truslene mot menneskeheten, og det er anslått at globalt vil AMR være årsak av 10 millioner dødsfall per år innen 2050, en dramatisk økning fra dagens 700.000. I Norge er konsekvensene av infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier for kreftbehandling, immunbasert behandling, implantatkirurgi og intensivbehandling spesielt bekymrende. Selv mindre operasjoner og vanlige infeksjoner kan bli livstruende, ettersom antibiotikaene som har vært hjørnesteinen i moderne medisin nå mister effektivitet raskere enn de blir erstattet av nye antibiotika.

© Jørgen Barth

Systematisk overvåking av spredning av AMR mangler i norske sykehus – kun ved mistanke om utbrudd foretas epidemiologiske undersøkelser. Dette fremhever hvor viktig integrert forvaltning av bruken av antibiotika er. Institusjons- og pasientdata er for tiden i liten grad brukt for å støtte AMR-overvåking. Dette kan forklares med knappe skjæringspunkter mellom forskere og utøvere som kunne utnytte innsikten fra verktøy rettet mot det som kalles presisjonsmedisin.

CAMRIAs mål er å bruke tverr- og transdisiplinære tilnærminger for å møte disse utfordringene i AMR-forskning.

Våre partnere har kompetanse innen matematikk, mikrobiologisk diagnostikk, bioinformatikk, infeksjonsforebygging og -kontroll, klinisk infeksjonsmedisin og samfunnsvitenskap. CAMRIA tar sikte på å bringe disse disiplinene sammen i ett senter og å fremme samarbeidsprosjekter som bringer basalforskningsprosjekter og kliniske studier nærmere. Dette vil bidra til å bekjempe AMR-utfordringer både på sykehus og i samfunnet.

 

CAMRIA-senteret har som mål å gjøre en forskjell på 3 fokusområder:

  • Optimalisering av AMR overvåking og integrert antibiotikaforvaltning.
  • Genomisk AMR-overvåking, ved bruk av Klebsiella pneumoniae som modellorganisme.
  • Kobling av disse to områdene og integrering av samfunnsvitenskapelige tilnærminger for å få kunnskap om kommunikasjon angående AMR rettet mot forskrivere, helsepersonell, pasienter og befolkningen.

CAMRIA-konsortiet

Ledelsen

Senterets ledelse består av representanter for de tre hovedinstitusjonene som er engasjert i CAMRIAs forskning.

© Kommunikasjonsavdelingen, Stavanger Universitetssykehus
© Kommunikasjonsavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus

Nina Langeland
Leder av CAMRIA,
Universitetet i Bergen

© UiB
© UiB

Bjørn Blomberg
Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen

© Svein Lunde
© Svein Lunde

Iren Høyland Löhr
Stavanger universitetssjukehus

Partnerne

Foruten ledelsen, samler konsortiet forskere som representerer ulike disipliner som CAMRIA forsker på.

© David Gonzalez
© David Gonzalez

Guttorm Alendal
Matematisk institutt,
Universitetet i Bergen

© Eivind Senneset, UiB
© Eivind Senneset, UiB

Anne Lise Fimreite
Institutt for politikk og forvaltning,
Universitetet i Bergen

© Øystein Rygg Haanæs
© Øystein Rygg Haanæs

Iain Johnston
Matematisk institutt,
Universitetet i Bergen

© Anders Bakke
© Anders Bakke

Eivind Valen
Institutt for informatikk,
Universitetet i Bergen