Ressurser

Artikler fra CAMRIA-nettverket

 

Presentasjoner

Radio/video

Intervju med Nina Langeland om antibiotikaresistens og CAMRIA, 30.05.2022 (norsk) – NRK Hordaland

(ca. 14 min inn i sendingen)

Video om HyperEvol - CAMRIA project, 31.05.2022 (engelsk) - Iain Johnston/YouTube

Videopresentasjon «Antibiotikaresistens – hva må du vite?» av Bjørn Blomberg, 18.11.2023 (norsk) - Antibiotika.no

 

Pressemeldinger og nyhetssaker