Kontakt

Nina Langeland
CAMRIA Leder / Universitetet i Bergen

Bilde: Kommunikasjonsvdelingen, SUS


Bjørn Blomberg
Førsteamanuensis / Haukeland universitetssykehus og UiB

Bilde: UiB


Iren Høyland Löhr
Avdelingsoverlege / Stavanger universitetssjukehus

Bilde: Svein Lunde


Randi Jacobsen Bertelsen
Prosjektleder / Universitetet i Bergen

Bilde: Jørgen Barth


Iain Johnston
Prosjektleder / Universitetet i Bergen

Bilde: Øystein Rygg Haanæs


Ingrid Smith
Prosjektleder / Haukeland universitetssykehus

Bilde: Kommunikasjonsavdelingen, HUS

Guttorm Alendal
Professor / Universitetet i Bergen

Bilde: David Gonzalez


Anne Lise Fimreite
Professor / Universitetet i Bergen

Bilde: Eivind Senneset


Eivind Valen
Professor / Universitetet i Bergen

Bilde: Anders Bakke


Karolina Poltorak
Administrativ sekretær / Haukeland universitetssykehus