Nye innsikter: Det første medborgernotatet om AMR-data

Spennende nyheter! Det første medborgernotatet, som gir et innblikk i holdninger og kunnskap om antibiotika i Norge, er nå publisert. Forfatterne – Silje Løseth og Anne Lise Fimreite – fokuserer i denne rapporten på et presserende globalt problem: antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens øker over hele verden, og dette notatet går inn i hvordan nordmenn oppfatter og forstår denne utfordringen. Ved å bruke data fra det norske medborgerpanelet ved Digital Social Sciences core facility (DIGSSCORE), Universitetet i Bergen, sammenligner forfatterne holdninger til antibiotikaresistens med andre betydelige utfordringer og kriser.

Hovedfunnene avslører at et stort flertall av borgerne er godt informert om råd fra norske helsemyndigheter, spesielt når det gjelder bruk av antibiotika. Interessant nok uttrykker mange borgere bekymring for antibiotikaresistens når spørsmålene stilles på en enkel måte.

Norske innbyggere tror generelt at nasjonale fagmyndigheter, politiske organer og helsepersonell har ansvaret for reguleringen av antibiotikabruk. Rapporten avdekker også interessante sammenhenger, som for eksempel koblingen mellom bekymringer om terrorisme og klimaendringer med bekymringer for individuelle konsekvenser av antibiotikaresistens.

Videre samsvarer tilliten til myndighetenes håndtering av COVID-19-pandemien med økte bekymringer for både individuelle og nasjonale konsekvenser av antibiotikaresistens.

Disse funnene belyser respondentenes dype kunnskap om antibiotika og deres bekymringer, perspektiver og forventninger. Mens vi venter spent på ytterligere resultater av denne forskningen, er det fullstendige notatet tilgjengelig her: Lenke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *