Ny innsikt fra CAMRIA: Hva mener nordmenn om antimikrobiell resistens?

Den økende trusselen om antimikrobiell resistens (AMR) er godt kjent blant forskere og beslutningstakere. De har utviklet planer og strategier for å bekjempe denne globale utfordringen. For å håndtere AMR på en effektiv måte, kreves det imidlertid mer enn bare ekspertenes innsats; det er også nødvendig med engasjement og bevissthet blant vanlige borgere. I en ny artikkel med tittelen “Fear, trust, and knowledge – understanding Norwegian citizens’ perceptions of antimicrobial resistance (AMR)”, utforsker forfatterne Anne Lise Fimreite, Erla K. Løvseth, Per Lægreid og Lise H. Rykkja hvordan nordmenn ser på dette viktige problemet.

Forfatterne understreker hvor viktig det er med tillit og legitimitet i styringen av kriser og i politikkutforming, spesielt når det gjelder kampen mot AMR. Tidligere forskning viser at folk flest har hatt lite kunnskap og oppmerksomhet rundt antimikrobiell resistens. I denne nye studien har forskerne sett nærmere på data fra en norsk spørreundersøkelse, med fokus på borgernes frykt, kunnskap og tillit knyttet til AMR.

Resultatene viser at nordmenn i stadig større grad er klar over AMR-krisen og er bekymret for at antibiotika mister sin effekt. Disse bekymringene er imidlertid i stor grad knyttet til frykt – både for andre store kriser og for deres egen kunnskap om AMR – heller enn til tillit, enten det gjelder andre mennesker eller myndighetene.

For en mer inngående forståelse av disse funnene og hva de betyr, kan du lese hele artikkelen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *