CAMRIA-åpning – utfordringer, utsikter og forhåpninger

30. mai 2022 vil den store åpningen av Vestnorsk senter for antimikrobiell resistens (CAMRIA – Combatting Anti-Microbial Resistance with Interdisciplinary Approaches) markere den offisielle starten på senterets forskningsarbeid. Vi håper på et spennende arrangement med mange fremtredende foredragsholdere, inkl. Norges helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, sammen med representanter for Trond Mohn stiftelsen, Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssjukehus og Stavanger Universitetssykehus.

Vi er glade for å se denne store interessen for arrangementet fordi problemet som CAMRIA fokuserer på – antimikrobiell resistens (AMR) – er en alvorlig og global sak som krever felles innsats fra forskere, politikere, helsepersonell og folk flest.

Som CAMRIAs leder – professor Nina Langeland forklarer, “AMR ligner på mange måter på klimaendringene – det utvikler seg sakte, og det er derfor mange ser bort fra trusselen. For eksempel har vi i Norge fortsatt antibiotika mot de fleste vanlige infeksjoner”.

Denne kompleksiteten gir en rekke utfordringer – offentlig bevissthet er én ting, men en annen utfordring for legene er også å gjøre det beste for den enkelte pasient, mens legen må også tenke det beste for samfunnet som helhet og framtidige pasienter.

Det nye senteret er imidlertid forberedt på å svare på disse utfordringene. “Vi prøver å nærme oss AMR med brede perspektiver, fra matematiske modeller som kan forutsi fremtidig spredning av AMR, til holdninger og kunnskap både i samfunnet generelt og blant helsepersonell”, sier Langeland.

AMR-pandemien er et svært bekymringsfullt tema, men utviklingen av forskning på området og etablering av antimikrobiell resistens-sentre over hele verden, CAMRIA inkludert, gir håp for fremtiden. Erkjennelsen av problemet i Norge er høy, så det er et stort potensial for å endre denne bevisstheten til konkrete skritt for å hindre spredning av AMR. “Jeg er spesielt glad for at AMR er på dagsorden globalt, og at forskning og samfunnsbeslutninger på dette temaet tas opp selv i lavinntektsland der kostbare andre-linje antibiotika ikke er tilgjengelige.” avslutter CAMRIAs leder.

Nå ser vi frem til senterets raskt nærme kick-off og en spennende forskning som forhåpentligvis vil bidra til spredning av – ikke AMR – men kunnskap og løsninger på hvordan dette globale problemet kan løses.

 

Bilde: © Jørgen Barth

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *