CAMRIA på møte for nordiske AMR-sentre

CAMRIA, representert ved Nina Langeland (CAMRIAs leder, Universitetet i Bergen), Iren Høyland (Stavanger Universitetssykehus) og Stig Harthug (Haukeland Universitetssykehus) var med på møtet for nordiske sentre for antimikrobiell resistens arrangert av Uppsala Antibiotic Center 1.-2. september 2022.

Totalt deltok 7 sentre på møtet: Uppsala Antibiotic Centre (Sverige), Umeå Centre for Microbial Research (Sverige), Centre for Antibiotic Resistance Research (Sverige), Turning the Tide on Antimicrobial Resistance Network (Norge), Centre for New Antibacterial Strategies (Norge), Multidisciplinary Centre of Excellence in Antimicrobial Resistance Research (Finland) and Centre for Antimicrobial Resistance in Western Norway (Norge).

Deltakerne diskuterte mulige synergier på tvers av ulike AMR-relaterte initiativer i nordiske land. De fikk en mulighet til å lære om arbeidet til andre sentre, vise at det er mange forskjellige måter AMR-forskerne kan samarbeide for å finne løsninger på AMR-utfordringene, og fremheve viktigheten av tverrfaglige tilnærminger for å komme videre på dette området.

Et svært viktig mål med møtet var å skape en allianse og utvide samarbeidet mellom nordiske AMR-sentre slik at kompetansen og ferdighetene i ulike sentra kan deles og koordineres med hverandre. Et slikt samarbeid kan for eksempel omfatte utvidelse/deling av utdanningsprogrammer ved sentrene, vitenskapelig utveksling og arrangementer, i tillegg til sammen å søke om nasjonal og internasjonal finansiering.

Neste mulighet for forskerne som jobber med AMR til å møtes vil være Uppsala Antibiotic Days 24.–25. november 2022.

Les mer om AMR-sentrenes møte her.

 

Bilde: © UAC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *