CAMRIA-samling 2023

22.-23. mai 2023 holdt CAMRIA sitt andre lunsj-til-lunsj-seminar. Etter fjorårets vellykkede arrangement i Bekkjarvik, møttes i år CAMRIA-forskere, Scientific Advisory Board-medlemmer og internasjonale samarbeidspartnere i Solstrand. Fokus for arrangementet var todelt. Først diskuterte vi de pågående prosjektene finansiert av senteret, samt med deres fremgang og perspektiver for å samarbeide på tvers av dem. Deretter undersøkte vi mer globale aspekter av AMR-krisen.

På dag 1 presenterte Randi Jacobsen Bertelsen, Iain Johnston og Brita Skodvin (med hjelp fra Anne Lise Fimreite og Erla Løvseth) fremdriften og de første funnene til 3 CAMRIA-finansierte prosjekter: MARGIN, HyperEvol og Media og antibiotikaresistens. De delte også sine tanker om hva slags kunnskap og data som trengs på tvers av ulike prosjekter og partnere. Temaet tverrfaglighet har holdt seg aktuelt i den følgende diskusjonen om fremtidsperspektiver og samarbeid. Dagen ble avsluttet med en tilbakemeldingssesjon, der representanter fra CAMRIAs Scientific Advisory Board ved Alison Holmes og Jan Kreft, og fra Trond Mohn stiftelsen ved Anne Marie Haga kom med kommentarer og forslag til utvikling til vårt senter.

Som en oppfølging av diskusjoner om samarbeid og utveksling av kunnskap innenfor CAMRIA-nettverket, fokuserte den andre dagen av arrangementet på AMR-problemet i et mer internasjonalt perspektiv. Den startet med en inspirerende keynote om “AMR in global context” av Adam Roberts, Liverpool School of Tropical Science. Deretter ble flere prosjekter der CAMRIA-partnere er involvert – NORAD, ProRide og andre tidligere og pågående prosjekter i Tanzania presentert av Guttorm Alendal og Sabrina Moyo. Etter en kort pause fikk vi en mulighet til å få ny innsikt fra samfunnsvitenskapelig perspektiv takket være Lise Rakner som snakket om “Researching Africa: Democratization, decolonization and partnerships”. Sesjonen og hele seminaret ble avsluttet med en minidebatt der muligheter for nye tverrfaglige CAMRIA-prosjekter i Afrika ble diskutert.

Det var et produktivt og tankevekkende møte som nådde målet om å bringe CAMRIA-teamet nærmere hverandre og inspirere våre partnere til å se på forskningen deres gjennom nye tverrfaglige perspektiver. Vi har store forhåpninger om at dette vil inspirere nye samarbeid knyttet til ytterligere AMR-relatert forskning.

Adam Roberts snakker om AMR i global sammenheng
NORAD-prosjekt i Tanzania presentert av Guttorm Alendal
Tilbakemeldingssesjon med Alison Holmes og Jan Kreft
Lise Rakner i sin keynote “Researching Africa: Democratization, decolonialization and partnerships”
Minidebatt – muligheter for nye tverrfaglige CAMRIA-prosjekter i Afrika

 

Fullstendig program

Mandag 22. mai

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 16.30: Status og fremtidsperspektiver fra de TMS-finansierte prosjektene og CAMRIA

Chair: Iren Høyland Löhr, Stavanger universitetssjukehus (SUS)

13.00 – 13.15: Velkommen ved programkomiteen – Iren Høyland Löhr

13.15 – 13.45: MARGIN (15 min status + 15 min spørsmål/diskusjon)

Randi Jacobsen Bertelsen, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen (UiB)

13.45 – 14.15: HyperEvol (15 min status + 15 min spørsmål/diskusjon) Iain Johnston, Matematisk institutt (UiB)

14.15 – 14.45: Media and AMR (15 min status + 15 min spørsmål/diskusjon) – Brita Skodvin, Haukeland universitetssjukehus (HUS)

14.45 – 15.15: Kaffe

 Chair: Guttorm Alendal, Department of Mathematics, UiB

15.15 – 16.15: CAMRIA – strategi og veien videre? – Stig Harthug, HUS (10 min)

Fremtidsperspektiv og samarbeid – Randi Jacobsen Bertelsen, Iain Johnston og Brita Skodvin (10 min each)

Debatt (moderator: Guttorm Alendal)

16.15 – 16.30: Innspill fra CAMRIAs Scientific Advisory Board – Alison Holmes, Department of Infectious Disease, Imperial College London & Jan-Ulrich Kreft, School of Biosciences, University of Birmingham

16.30 – 16.45: Tilbakemelding/innspill fra Trond Mohn stiftelse (TMS) – Anne Marie Haga, TMS

17.00 – 19.00: Sosiale aktiviteter

 

Tirsdag 23. mai

09.00 – 12.00: AMR i et globalt perspektiv – bør CAMRIA bli global?

Chair: Stig Harthug

09.00 – 09.45: Keynote: “AMR in global context” – Adam Roberts, Liverpool School of Tropical Medicine

09.45 – 10.00: Kaffe

10.00 – 10.45: Korte presentasjoner av pågående prosjekter i Afrika (15 min hver)

NORAD-prosjektet i Tanzania – Guttorm Alendal

Tidligere og pågående prosjekter i Tanzania – Bjørn Blomberg, Klinisk institutt 2, UiB & HUS

ProRIDE – Sabrina John Moyo, Klinisk institutt 2, UiB

10.45 – 11.00: Kaffe

11.00 – 11.30: “Researching Africa: Democratization, decolonialization and partnerships” – Lise Rakner, Institutt for politikk og forvaltning, UiB

11.30 – 12.00: Debatt: Muligheter for nye tverrfaglige CAMRIA-prosjekter i Afrika – Stig Harthug

 12.00 – 13.00: Lunsj og farvel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *