Vil du bli med på CAMRIA-teamet som stipendiat?

Ny stilling knyttet til CAMRIA er tilgjengelig. Hvis du er interessert i å starte ph.d.-programmet og bli en del av prosjektet «Risiko kommunikasjon og – forståelse knyttet til antibiotikaresistens blant folk flest og helsearbeidere – nødvendig kunnskap for utvikling av nye planer og intervensjoner», les stillingsutlysningen.

Stillingen er tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen og er planlagt for en 4-års periode. I arbeidet som stipendiat vil du sammen med kollegene se på hvordan bruk av antibiotika og antimikrobiell resistens presenteres i norske medier, på hvis og hvordan det har endret seg over tid og hva den offentlige reaksjonen på problemet er. Prosjektets spesielle fokus er å analysere hvordan formidling av forskningen om (mis)bruk av antibiotika i media tolkes, diskuteres og re-kommuniseres i sosiale medier. Viktigheten av dette forskningsspørsmålet fremheves av spredning av misoppfatninger og/eller ubekreftede nyheter i sosiale medier (som ofte skjer veldig raskt), noe som potensielt kan forårsake usikkerhet og mistillit blant innbyggerne.

Ph.d.-kandidatens oppgave vil være å undersøke formidling av temaer knyttet til antibiotika og antimikrobiell resistens i utvalgte nyheter/sosiale medier, og se på hvordan publikum oppfatter risiko og trusler i denne kommunikasjonen.

Søknadsfristen er 3. mars 2023.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *