Nytt forskningsprosjekt med finansiering fra NordForsk

Vi har fått tildeling fra utlysningen “Societal Security and Antimicrobial Resistance” fra NordForsk Nordic Societal Security Programme | NordForsk.

Prosjektet har tittel “Tracking of Antimicrobial Resistant Genes in Environmental reservoirs in the Nordic Countries” med akronym TARGEt.

Randi J Bertelsen vil være PI for prosjektet som skal gjøres i samarbeid med partnere fra flere nordiske land: Universitetet i Uppsala (Sverige), Universitetet i Reykjavik (Island) og Universitetet i Aarhus. Vi vil inkludere prøver fra renseanlegg (wastewater) fra de nordiske landene og det er også aktuelt å inkludere andre typer prøver som for eksempel fra landbruk.

Utlysningen var begrenset til prosjekter med en maksimal varighet på to år, og det er derfor en fordel at prosjektet kan bygge på pågående prosjekter i CAMRIA. Tildelingen er på 3 millioner NOK og vil dekke en to-årig postdoktorstilling, møteaktivitet og noe midler til analyse av prøver. Laboratorie-arbeid vil gjøres i samarbeid med Universitetet i Aarhus som har lang erfaring med analyser av forskjellige typer miljøprøver. 

I evalueringen av prosjektet ble det spesielt fremhevet at et godt etablert nettverk og forskningssamarbeid var en av styrkene til prosjektet. Vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet og planlegger oppstart 1. mars 2023.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *