WHO Advarer mot Antibiotikaresistente Bakterier: Disse To er Særlig Farlige

I en nylig artikkel publisert av BT, advarer CAMRIA-leder professor Nina Langeland fra Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus, sammen med professor Magne O. Sydnes fra Universitetet i Stavanger, om den økende trusselen fra antibiotikaresistens. Dette kommer i lys av WHOs oppdaterte liste over de mest farlige bakteriene for mennesker. Situasjonen er svært bekymringsfull fordi Read More

Ny innsikt fra CAMRIA: Hva mener nordmenn om antimikrobiell resistens?

Den økende trusselen om antimikrobiell resistens (AMR) er godt kjent blant forskere og beslutningstakere. De har utviklet planer og strategier for å bekjempe denne globale utfordringen. For å håndtere AMR på en effektiv måte, kreves det imidlertid mer enn bare ekspertenes innsats; det er også nødvendig med engasjement og bevissthet blant vanlige borgere. I en Read More

Nye innsikter: Det første medborgernotatet om AMR-data

Spennende nyheter! Det første medborgernotatet, som gir et innblikk i holdninger og kunnskap om antibiotika i Norge, er nå publisert. Forfatterne – Silje Løseth og Anne Lise Fimreite – fokuserer i denne rapporten på et presserende globalt problem: antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens øker over hele verden, og dette notatet går inn i hvordan nordmenn oppfatter og forstår Read More

Samfunnsvitenskapelig forskning på antibiotikaresistens i Norge og Sverige

Onsdag 8.november vil forskere fra SV-fakultetet sammen med kollegaer fra Haukeland Universitetssykehus ha seminar om forskning på antibiotikaresistens i Norge og Sverige. Dette er et åpent seminar, der alle som er interesserte i forsking på antibiotikaresistens og holdninger, i et samfunnsvitenskapelig perspektiv er velkomne til 9. etasje ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, Fosswinckelsgate 6. Tillit i en Read More

Vellykket seminar i regi av Randi Jacobsen Bertelsen

Som annonsert på nettsiden vår tidligere, var CAMRIA engasjert i å organisere et svært relevant seminar med fokus på “Antimicrobial resistance surveillance in environmental and human samples”. Arrangementet fant sted 21. september 2023. Hovedarrangøren av arrangementet – CAMRIA-forsker Randi Jacobsen Bertelsen inviterte en rekke eksperter innen ulike aspekter av antimikrobiell resistensforskning, som representerte både norske og Read More

Arrangement med fokus på “Antimicrobial resistance surveillance in environmental and human samples”

21. september 2023 arrangerer CAMRIA-forsker og leder av MARGIN-prosjektet – Randi Jacobsen Bertelsen et arrangement med tittelen “Antimicrobial resistance surveillance in environmental and human samples”. Flere internasjonale foredragsholdere vil samles på seminaret for å  diskutere problemet med antimikrobiell resistens med fokus på ulike perspektiver, inkludert antimikrobiell resistens i One Health Context, humant tarmantibiotikaresistom, overvåking av Read More

CAMRIA-samling 2023

22.-23. mai 2023 holdt CAMRIA sitt andre lunsj-til-lunsj-seminar. Etter fjorårets vellykkede arrangement i Bekkjarvik, møttes i år CAMRIA-forskere, Scientific Advisory Board-medlemmer og internasjonale samarbeidspartnere i Solstrand. Fokus for arrangementet var todelt. Først diskuterte vi de pågående prosjektene finansiert av senteret, samt med deres fremgang og perspektiver for å samarbeide på tvers av dem. Deretter undersøkte Read More

Iain Johnston med Meltzerprisen!

Professor Iain Johnston (Matematisk institutt, Universitetet i Bergen) og lederen av CAMRIA-finansierte HyperEvol-prosjektet har blitt tildelt Meltzerprisen for unge forskere 2023. Iain ble nominert til prisen for å hedre arbeidet hans som kombinerer matematiske, statistiske og eksperimentelle tilnærminger for å lære mer om den biologiske verden. Denne tilnærmingen har gitt ny kunnskap rundt spørsmål med Read More

Vil du bli med på CAMRIA-teamet som stipendiat?

Ny stilling knyttet til CAMRIA er tilgjengelig. Hvis du er interessert i å starte ph.d.-programmet og bli en del av prosjektet «Risiko kommunikasjon og – forståelse knyttet til antibiotikaresistens blant folk flest og helsearbeidere – nødvendig kunnskap for utvikling av nye planer og intervensjoner», les stillingsutlysningen. Stillingen er tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet Read More